Metal Kesim/Robart Fiber Lazer

Metal Kesim/Robart Fiber Lazer

Kasım 25, 2022 FİBER LAZER HABERLER 0

Metal Kesim/Robart Fiber Lazer

Metal malzemelerin lazer kesimi

Metallerin lazer kesiminde iki ana kesme tekniği vardır.
 
1. Füzyon kesim
2. Alevli kesim
 
Lazerle Füzyon Kesim işlemi, parçaların son işleme gerek duyulmadan yüksek optik gereklilikleri karşılaması istenen durumda kullanılır. Füzyon kesmede lazer ışını metali tüm kesme hattında eritirken, yüksek basınçta etkisiz bir gaz akışı, ergimiş malzemeyi kesme boşluğundan dışarı doğru üfler. Lazerle füzyon kesim işlemi, reaksiyonları inhibe eden azot veya argon soy gazlarını kullanır. Soy gazlar, oyukta bulunan erimiş metalle reaksiyona girmez, ancak üfler ve uzaklaştırır. Kullanılan bu soy gazlar malzemeyi soğutur ve kesme kenarında oksidasyonu önler. Tamamen oksit içermeyen kesilmiş kenar avantajı sağlayan füzyon kesim işlemi, temiz, parlak, cürufsuz kenarlar oluşturduğu için yüksek alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum kesiminde kullanılmaktadır.
metal kesim lazeri
uygulamalar
 
Lazer Alevli Kesim işlemi, yüksek kesme hızlarına, kalın levhaların ve yumuşak çeliğin işlenmesine olanak tanır. Alevli kesmede, lazer ışını metal yüzeyini istenen kesim hattı boyunca belli bir sıcaklığın üzerine ısıtmaktadır. Kesme gazı olarak oksijen kullanılır ve kesme boşluğuna üflenir. Burada ekzotermik bir reaksiyona neden olur ve metali eritir. Bu oksidasyon daha fazla enerji yayar ve lazer ışınını destekleyerek kesime yardımcı olur. Alevli kesim işlemi, füzyon kesim işleminden daha hızlıdır, ancak geriye bıraktığı kesim kenarı oksit kaplıdır ve dolayısıyla füzyon kesim yönteminin kesim kenarı kalitesi daha iyidir.
 
Yumuşak (karbon) çeliklerin lazer ile kesilmesi
Prensip olarak, metallerin lazerle kesilmesi, odaklanmış lazer ışınının odak noktasında malzemeyi lokal olarak malzemenin erime noktasına ısıtması ile gerçekleştirilir. Erimiş malzeme, bir kesim boşluğu oluşturmak üzere lazer ışınına eş eksenli olarak yönlendirilen bir gaz ile dışarı üflenir.
 
Özellikle düşük alaşımlı çeliklerde oksijen kesme gazı olarak kullanılır. Yumuşak çelikler, endüstride en yaygın kesilen malzemelerdir. Örneğin, yumuşak çelikten dişli, giydirme sac, zincir bağlantılarının lazerle kesilmesi…
 
metal kesim lazeri
 
Paslanmaz çeliğin lazer ile kesilmesi
Yüksek malzeme işleme hızları, mükemmel kesim kenarı kalitesi ve düşük ısıdan etkilenen bölgeler (HAZ) geniş bir uygulama yelpazesinde paslanmaz çeliklerin lazer kesimini ilgi çekici hale getirmektedir. Bıçakların veya neşterlerin kesimleri bu uygulamaların bazı örnekleridir. Lazer kesim, özellikle neşterlerin kesimi için cazip bir alternatiftir, çünkü neşterlerde özel bir paslanmaz çelik kullanılır ve kalıp kesim için uygun değildir. Lazer ile paslanmaz çelik birçok farklı şekilde çok kısa sürede işlenebilir.
 
 
Çok dar kesme boşluğu ve çok iyi kesim kenarı kalitesi lazer kesim teknolojisiyle elde edilebilir ve birçok farklı şekil kesilebilir.
robart fiber lazer
 
Demirdışı malzemelerin lazerle kesilmesi
Yüksek yansıtıcı malzemelerin işlenmesi de lazer ile gerçekleştirilebilir. Alüminyum, magnezyum, pirinç, bakır, bronz, titanyum, zirkonyum, nikel, gümüş, altın, platin, tantal, çinko veya kalay, tüm bu malzemeler lazerle kesilebilen demir dışı metallere verilebilecek örneklerdir. Parça gereksinimlerine göre ve malzeme kalınlığına bağlı olarak, atımlı lazerlerle ablatif kesim işlemleri veya devamlı dalga (CW) lazerlerle eriyik kesim işlemleri uygulanabilir.
 
İnce malzemeler, düşük ve orta güçte atımlı lazerlerin yanı sıra yüksek işleme hızına sahip CW lazerler ile de kesilebilir. Ergiyik malzemeyi kesme boşluğundan dışarı çıkarmak için bir kesme gazı kullanılır. Sonuç olarak çapaksız kesim bir kenarı elde edilir. Kesim genişliği malzemenin kalınlığına ve lazer türüne bağlıdır. Lazer gücü kesme hızını belirler. İnce malzemelerde, atımlı lazerlerin kullanılması, yüksek doğruluk, yüksek kalite ve düşük ısıl girdisi sağlar.
fiber lazer
 
Kıymetli metallerin lazerle kesilmesi
Lazerle kesilebilen klasik kıymetli metaller arasında altın ve gümüşün yanı sıra platin metaller de bulunmaktadır. Bu işlemle, yüksek ısı iletkenliği olan metallerde mükemmel kesim sonuçları elde edilebilir.
fiber lazer robart
 
Titanyumun lazer ile kesilmesi
Titanyum ve titanyum alaşımları, sektördeki özel işler için kullanılan ileri teknoloji ürünü malzemelerdir. Optimum dayanım-ağırlık oranı, yüksek korozyon direnci ve iyi biyo-uyumluluk gibi özellikleri havacılık teknolojisi, kimya sanayi ve tıbbi teknolojinin özel uygulamalarında kullanılmasını sağlamıştır. 
 
Mekanik işlemler, titanyum ve titanyum alaşımları için genellikle düşük işleme hızlarında mümkündür ve yüksek derecede takım aşınmasına neden olur. Lazer kesim burada mükemmel bir alternatif yöntem olarak kullanılır.
 
Atımlı lazerler CW lazer ile karşılaştırıldığında, ısıdan etkilenen bölgelerde önemli ölçüde azalma ve dolayısıyla malzeme özelliklerinde daha az değişim veya bozulma ile karakterize edilebilir. Titanyumun oksijene ve azota yüksek ilgisi nedeniyle, işlem çoğunlukla soy gaz olan bir kesme gazı kullanılarak gerçekleştirilir.
 
 
 
 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?